İnternet Nedir?

İnternet günümüzde her geçen gün kullanımı yaygınlaşan bir bilgisayar ağıdır. Bu ağ, dünya üzerinde bulunan milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan, yöneticisi veya sınırlaması bulunmayan bir bilgi iletişim aracıdır. Günümüzde her yerden ulaşabildiğimiz internet, günümüzde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bazı kişiler sosyal medya sitelerine girebilmekteyken, kimileri de internet aracılığı ile alışverişlerini gerçekleştirebilmektedirler.

İnternet, 1960 yılında yapılan araştırmalar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri’nin ARPANET bölümü tarafından ortaya çıkarılmıştır. Daha sonraları ise başka devletlerin yüksek mercileri internete sahip olurken, artık günümüzde bildiğiniz gibi yüz milyonu aşkın internet kullanıcı mevcuttur. Yani internet 20. Yüzyılın sonlarına doğru bulunmuş olan ve günümüzde birçok resmi daire ve kurumun yanında evlerde bulunan bir ağ halini almıştır.

İnternet artık hayatımızın her alanında yer alan vazgeçemeyeceğimiz birşeydir. İnternetin hayatımıza olumlu etkileri tartışılmaz. Özellikle devlet dairelerinde ki işlerimizde oldukça fazla katkısı vardır.